Rating ASG

Sustainalytics

Els ratings ASG tenen l'objectiu d'avaluar el rendiment d'una empresa a partir de criteris ambientals, socials i de governança. Són eines estratègiques que permeten qualificar l'actuació de les empreses en termes de sostenibilitat i oferir, així, una imatge transparent sobre el seu acompliment.

Les companyies que ofereixin una millor gestió dels factors ASG podran mitigar de forma més eficient els riscos relacionats amb aquests i aprofitar millor les oportunitats que els brindin.

Des de GCO comprenem, prevenim i tenim l'ambició de mitigar els riscos ASG i de gestionar de la millor manera possible les oportunitats que aquests ens confereixen.

El 14 de desembre del 2023, la qualificació de risc ASG de GCO, avaluada per l'agència de rating Sustainalytics, és de 16,9 punts. D'aquesta manera, l'agència considera que tenim un risc baix d'experimentar impactes financers materials negatius relacionats amb els factors ASG i ens situa entre les trenta primeres companyies amb millor rating ASG del sector assegurador, en el qual hi ha més de tres-centes entitats.