L'acció de GCO

Accions, autocartera, capital social i participacions significatives

Accions i capital social

Amb idèntic dret polític i econòmic

Capital social
36.000M €
Accions d'una sola classe
120M

Participació en autocartera

A 31 de desembre de 2023

Proporció del capital social
1,65%
Capital social
1.977.283 accions

Evolució del capital social

2001-2005

Capital social (euros)
36M
Capital social (accions)
24M

Des de 2006

Capital social (euros)
36M
Capital social (accions)
120M

Cotitzacions

Admeses a cotització en borses de valors (Madrid i Barcelona)

Cotització en el mercat continu

Participacions significatives

GCO reporta a la CNMV (Comissió Nacional del Mercat de Valors), les seves participacions significatives i la situació d'autocartera.

Així mateix, GCO disposa d'un codi de conducta per establir la seva adequada transparència.