Informació financera

Principals magnituds financeres, resultats i fites de l'any

L'any en xifres

Resultat consolidat
542,6M €
15,9%
Volum de negoci
5.245,6M €
+7,4%
Resultat negoci tradicional
262,6
+7,5%
Resultat negoci assegurança de crèdit
354,6
+46,7%
Fons gestionats
14.991,1
-4,6%
Remuneració a l'accionista
+8,7%
Nombre d'empleats
7.143
Nombre de mediadors
15.032
Compliment trobada proveïdors
20dies
Nivell de promoció suggerida del negoci tradicional
49,1%
Composició de la plantilla % homes / dones
51,7%
Empleats fixos
97,1%
José María Serra anàlisi de resultats
Anàlisi del president

Un bon any

GCO s'ha centrat a impulsar l'activitat d'acord amb els seus tres pilars estratègics: creixement, rendibilitat i solvència.

José María Serra
President