Estratègia de sostenibilitat

Compromís amb la sostenibilitat

GCO ha assumit el compromís d'integrar a l'estratègia una gestió responsable i sostenible en els aspectes mediambientals, socials i econòmics. La política de sostenibilitat estableix el marc de referència per gestionar el negoci d'acord amb aquest compromís i el Pla Director de Sostenibilitat és el full de ruta per al seu desenvolupament.

Saber-ne més

Òrgans de govern

La sostenibilitat està completament integrada a l'estructura organitzativa i al sistema de govern de GCO. Compta amb el suport i la implicació de l'alta direcció i és gestionada i supervisada a través de tres comitès amb competències en aquesta matèria: Comitè de Sostenibilitat, Comitè d'Auditoria i Comitè de Verificació del Compliment.

Saber-ne més

Assumptes materials

La identificació de la materialitat de GCO integra els assumptes crítics i d'alta rellevància per a la sostenibilitat de l'organització. Aquests temes es relacionen amb els estàndards GRI reportats i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Saber-ne més

Grups d'interès

La nostra relació amb els diferents grups d'interès es basa en un diàleg constant i transparent. GCO estableix compromisos específics amb cadascun d'ells que es recullen en el seu Codi ètic.

Saber-ne més

Aliances internacionals

GCO està adherit als principis del Pacte Mundial i està compromès amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. És signatari d'UNEP-FI Principis per a la sostenibilitat en assegurances i UNPRI Principis per a la inversió responsable.

Saber-ne més