Estructura de govern

Consell d'Administració

El Consell d'Administració orienta la seva activitat d'acord amb els principis de bon govern.

Saber-ne més

Junta General d’Accionistes

Informació detallada de la Junta Generals d'Accionistes, òrgan de representació dels accionistes que componen el capital social de la societat.

Saber-ne més

Informe anual de govern corporatiu

Informació sobre els membres del Consell d'Administració i altres aspectes de govern corporatiu, seguint les pautes establertes per la normativa en matèria de transparència de les entitats cotitzades.

Saber-ne més

Govern corporatiu

Accedeix als reglaments dels òrgans de govern i al reglament intern de conducta, als estatuts, a les polítiques internes i al codi ètic de GCO.

Saber-ne més