Avís legal

Condicions generals d'ús i política de privacitat

Identificació de l'empresa

La informació que conté aquest lloc web oficial fa referència a Grup Catalana Occident, S.A. (d’ara endavant, GCO), amb NIF A-08.168.064 i domicili social a Paseo de la Castellana, 4, 28046 Madrid, inscrita al Registre Mercantil de Madrid, en el tom 36.829, full M-659.287. 

Objecte del web

Les pàgines contingudes en aquest web oficial tenen per objecte facilitar el coneixement per part del públic en general del GCO, de les activitats que fa i dels serveis que ofereix. GCO es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense avisar prèviament, modificacions de la informació continguda en el seu lloc web o de la seva configuració i presentació.

Protecció de dades personals

La informació completa relativa a la regulació sobre la protecció de les dades personals es troba publicada a aquest mateix lloc web oficial, concretament en l'apartat específic Política de Privacitat situat al costat d'aquest Avís Legal.

Condicions d'accés al lloc web i disponibilitat

L'accés als continguts generals d'aquest lloc web té caràcter gratuït per a tots els usuaris, i no exigeix una subscripció o registre previs. Aquest servei està disponible les 24 hores del dia els 365 dies de l'any, llevat de les interrupcions requerides per al manteniment i la millora del sistema.

Sense perjudici del que s'ha dit anteriorment, l'operativa relativa als apartats d'accés restringit està sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen o modifiquen aquestes condicions generals. Aquestes condicions particulars es recolliran en el contracte d'accés a cada servei, que es lliura al client abans d'activar-lo. L'usuari és informat que en prémer en els enllaços (links) que el dirigeixin a webs de terceres empreses, deixa de navegar al lloc web de GCO, exonerant GCO de qualsevol responsabilitat, dany o perjudici en la contractació amb les terceres empreses o en la informació que pugui ser facilitada per aquestes. L'usuari deixa de navegar al lloc web de GCO quan al web enllaçat no aparegui la marca GCO i l'adreça o nom de domini no contingui la denominació GCO.

Exoneració de responsabilitats

En navegar en aquest lloc web oficial, l'usuari exonera GCO en els casos següents:

Per ús indegut: En accedir a aquest lloc web, s'accepta que GCO no és responsable de cap conseqüència, dany ni perjudici derivats de l'ús indegut de la informació que conté aquest web, o de l'accés indegut a altres matèries a internet a través de les connexions amb aquesta pàgina web.
Per continguts de tercers: El lloc web pot contenir enllaços d'hipertext redirigits cap a altres pàgines de la World Wide Web que són completament independents d'aquest lloc web oficial. GCO no respondrà ni garantirà, de cap manera, la inexactitud, insuficiència o falta d'autenticitat de la informació que subministren aquests tercers, ja sigui qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb personalitat jurídica pròpia o sense, a través d'aquests enllaços d'hipertext.
Per errades tecnològiques alienes o pròpies: GCO no serà responsable: (i) dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema escollit (xarxa telefònica, internet, etc.), motivades per causes alienes a GCO, (ii) de retards o bloquejos en l'ús del sistema escollit causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues al centre de processament de dades de l'empresa, en el sistema d'internet o en altres sistemes electrònics, (ii) de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes en el sistema escollit, fora del control de GCO. Així mateix, s'exonera GCO de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués patir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació facilitada per GCO, sempre que procedeixi de fonts alienes a l'usuari.


Propietat intel·lectual

Els drets d'autor del material contingut en aquest lloc web són propietat de GCO, llevat d'aquells elements que pertanyin a les seves empreses col·laboradores amb les quals existeixi un contracte signat corresponent. L'accés gratuït als continguts generals d'aquest lloc web no implica altres drets o llicència per a la seva reproducció i/o distribució sense l'autorització expressa de GCO. Les marques, logotips, dissenys, imatges, mapes, bàners, continguts, programari i els seus diferents codis font i objecte, així com altres elements integradors d'aquest web, estan protegits per les lleis de propietat industrial i intel·lectual, i els tractats internacionals pertinents. La reproducció, distribució, manipulació o fragmentació no autoritzats del codi font, dels algoritmes incorporats, o de les bases de dades, ja sigui de forma total o parcial, donarà lloc a greus penalitzacions tant civils com penals i serà objecte de totes les accions judicials que corresponguin d'acord amb la legislació. En el cas dels dissenys o gràfics que es mostrin en aquest lloc web i que siguin de titularitat d'empreses o entitats col·laboradores de GCO, seran també d'aplicació aquestes condicions i el mateix règim de protecció, llevat de consentiment exprés i per escrit de tals empreses o entitats.

LSSICE: llei de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic

GCO es compromet a complir amb les obligacions derivades de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic. En compliment del que estableix l'article 10 de l'esmentada llei, se l'informa que les dades identificatives completes de GCO es troben detallades en el primer apartat d'aquest Avís Legal sobre “Identificació de l'empresa”.

El nom de domini www.gco.com s'ha inscrit al Registre Mercantil de Madrid en el full de la Societat. Per posar-se en contacte amb GCO, el lloc web posa a la seva disposició diferents canals de contacte.

Període mitjà de pagament de proveïdors, volum monetari i nombre de factures pagades dins un període inferior al màxim que estableix la normativa de morositat

De conformitat amb el que preveu la disposició addicional 3a de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials; la Societat té un període mitjà de pagament als seus proveïdors de 36,06 dies; el volum monetari i el nombre de factures pagades dins un període inferior al màxim que estableix la normativa de morositat són 9.856 milers d'euros i 985, respectivament; i els percentatges que suposen sobre el nombre total de factures i sobre el total monetari dels pagaments als seus proveïdors és del 86,48% i del 93,47%, respectivament.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, accés, utilització o contingut d'aquestes condicions generals o del contingut del web, tant l'usuari com l'entitat, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, se sotmetran a la jurisdicció i competència exclusiva dels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari. En cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, l'entitat i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del domicili social de l'entitat.