Anàlisi de materialitat

La nostra anàlisi de materialitat té l'objectiu d'identificar els assumptes rellevants per al Grup i els nostres grups d'interès. Aquesta anàlisi la fem tenint en compte el doble enfocament de la Directiva sobre informació corporativa en matèria de sostenibilitat (CSRD, per les seves sigles en anglès).

Què és la doble materialitat?

És l'estudi de com els factors de sostenibilitat podrien afectar el valor del Grup (materialitat financera) i com les nostres accions poden generar impactes en la societat i el medi ambient (materialitat d'impacte).

Per què la fem?

Per garantir que la nostra estratègia se centri en els assumptes més rellevants tant per als nostres grups d'interès com per a GCO, com també per anar-la adaptant a un entorn que evoluciona ràpidament en matèria de sostenibilitat. Els assumptes materials identificats en l'anàlisi defineixen els focus d'acció que regeixen el Pla director de sostenibilitat.

A qui preguntem?

Per fer l'estudi de materialitat, hem dut a terme diferents comunicacions amb els nostres grups d'interès per entendre les seves preocupacions i, així, prioritzar els diferents assumptes en funció de les noves tendències i sensibilitats de l'entorn en què operem. Per tal d'identificar i valorar els assumptes, hem mantingut reunions amb experts sectorials i enviat qüestionaris de valoració i enquestes a diferents grups d'interès, i també hem revisat estudis del sector i els marcs reguladors en matèria de sostenibilitat.

Els nostres assumptes materials

Presentem els diferents assumptes materials, resultat de l'anàlisi de doble materialitat.

Canvi climàtic

Contribució a la societat i les comunitats locals

Ètica i conducta empresarial

Salut i benestar de l'empleat

Qualitat del servei i satisfacció del client

Privacitat de les dades

Gestió del talent, desenvolupament i formació professional

Gestió responsable de productes i serveis

Ciberseguretat

Diversitat, igualtat i inclusió

Inversió sostenible

Govern responsable

Condicions laborals

Gestió de la relació amb proveïdors i col·laboradors

Fundació Occident Banner
Fundació Occident

La Fundació Occident té com a finalitat donar suport a iniciatives en els àmbits de la investigació, l'empresa i la docència, l'acció social, l'esport i la promoció de les arts.