Compromís social

Treball responsable

Al GCO, ens comprometem a promoure la diversitat, la igualtat i la inclusió al nostre entorn laboral, salvaguardar els drets humans, afavorir el treball flexible i la conciliació familiar i capacitar els nostres empleats per al seu desenvolupament professional.

Saber-ne més

Contribució a la societat

Per mitjà de les nostres fundacions i el voluntariat corporatiu, donem suport a projectes i accions que generin un impacte positiu en la societat i el medi ambient. Amb aquestes iniciatives, volem millorar la qualitat de vida de les persones, fomentar el desenvolupament econòmic inclusiu i protegir els recursos naturals per a les generacions futures.

Saber-ne més