Medi ambient

Medi ambient

GCO està compromès amb la lluita contra el canvi climàtic i la mitigació de l'impacte ambiental de la seva activitat.

Aquest compromís es recull en la política de canvi climàtic i medi ambient, que constitueix el seu marc d'actuació i defineix els compromisos que assumeix en aquesta matèria.

Gestió mediambiental

GCO aposta per la millora contínua en l'acompliment ambiental i la prevenció de la contaminació. Per això, promou de manera activa una cultura que fomenti el desenvolupament sostenible i l'ús eficient dels recursos per part de tots els seus grups d'interès i es compromet a gestionar i mesurar l'impacte de les seves operacions en el medi ambient.

Canvi climàtic

Davant el repte del canvi climàtic i les noves exigències reguladores, GCO promou la implementació de mètriques que ajudin a mesurar i gestionar els riscos i les oportunitats derivats d'aquest i treballa en els seus sistemes de gestió ambiental amb l'objectiu de reduir gradualment la intensitat d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, per contribuir així a assolir els objectius europeus de reduir fins a un 55% aquestes emissions el 2030 i aconseguir la neutralitat en carboni el 2050.
Al seu torn, GCO treballa en la incorporació de les recomanacions del Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) sobre el canvi climàtic en el seu procés de reporting.