Compromís social

Treball responsable

Diversitat

Diversitat, igualtat i inclusió

Al GCO, estem compromesos amb la igualtat efectiva d'oportunitats i impulsem la diversitat com un avantatge competitiu fonamental i una estratègia prioritària en la nostra gestió de persones. El nostre objectiu és crear un ambient inclusiu i respectuós en el qual tots es puguin expressar lliurement i assolir el seu màxim potencial. A més, aquesta cultura diversa i equitativa no només beneficia els nostres empleats, clients i socis, sinó també ajuda a continuar construint entre tots una societat més justa. 

Compromís amb la sostenibilitat

Diligència deguda dels drets humans

Creiem fermament que el respecte i la promoció dels drets humans no només són imperatives morals, sinó també un estàndard mínim per a qualsevol negoci responsable.

Per complir aquesta responsabilitat, al GCO tenim polítiques i procediments capaços de salvaguardar aquests drets i abordar-ne l'impacte. A més, hem implantat procediments de supervisió, que permetin identificar amb la diligència deguda, possibles situacions de risc de vulneració dels drets humans, i establir mecanismes per prevenir i mitigar aquests riscos. 

Comitè de Verificació del Compliment

Formació i desenvolupament professional

Al GCO, considerem la formació contínua, l'actualització professional i l'intercanvi de coneixements com a pilars essencials per al canvi i el creixement de l'organització. Prioritzem la formació permanent per millorar les competències individuals, i les alineem amb les necessitats del negoci. A més, fomentem la promoció interna, la motivació personal i la iniciativa innovadora.

D'altra banda, creiem que apostar pels joves talents per mitjà de col·laboracions amb institucions educatives és un avantatge competitiu crucial, no només per aportar noves perspectives, sinó també enfortir la nostra capacitat per adaptar-nos als canvis del mercat.

Flexibilitat i conciliació

Flexibilitat i conciliació

En l'àmbit de la flexibilitat i la conciliació, promovem noves formes de treball que potenciïn l'autogestió del temps dels nostres empleats, que els permetin atendre les seves necessitats personals. Per fer-ho, tenim mesures específiques en cada país on operem, que inclouen opcions com ara horari flexible, teletreball, premi de natalitat, reducció de jornada, com també el suport a la desconnexió laboral, entre d'altres.