Estratègia de sostenibilitat

Compromís amb la sostenibilitat

Compromís amb la sostenibilitat

GCO es compromet amb les millors pràctiques de govern corporatiu i sostenibilitat, i a contribuir al desenvolupament social i econòmic, respectant els drets humans i el medi ambient, i es proposa, com a aspiració permanent, conciliar els objectius de GCO amb els legítims interessos dels grups d'interès amb els quals es relaciona o en els quals impacta la seva activitat.

Aquest compromís es materialitza a través de la política de sostenibilitat i del Pla Director de Sostenibilitat 2021-2023.

Política de sostenibilitat

La política de sostenibilitat estableix el marc de referència perquè qualsevol de les entitats de GCO pugui desenvolupar i potenciar un comportament socialment responsable. Inclou els principis generals d'actuació en matèria de sostenibilitat, així com els objectius concrets de sostenibilitat perseguits per GCO.

 

El nostre Pla 2021-2023

El Pla Director de Sostenibilitat 2021-2023 és l'eina a través de la qual GCO desenvolupa i implementa la seva estratègia de sostenibilitat. S'ha estructurat identificant tres eixos fonamentals de desenvolupament: excel·lència en el servei, contribució positiva i confiança; i un eix transversal de transparència comuna a aquests eixos: difusió i report. Dins de cada eix, s'han establert unes línies d'actuació específiques en les quals el Grup té el propòsit de crear valor de manera sostenible, amb accions per al seu desenvolupament, responsables de la seva execució, importància de l'acció i indicadors per al seu seguiment.

Línies d'actuació del Pla:

Excel·lència en el servei

  • Digitalització
  • Omnicanalitat
  • Productes ESG

Contribució positiva

  • Gestió mediambiental
  • Inversions responsables
  • Formalització de la inversió en la societat i el voluntariat

Confiança

  • Experiència de l'empleat
  • Gestió de riscos ESG

Eix transversal

  • Ètica i integritat
  • Comunicació i relació amb els grups d'interès