Estructura de govern

Consell d'Administració

Consell d'Administració

José Mª Serra Farré

José Mª Serra Farré

President

Hugo Serra Calderón

Hugo Serra Calderón

Vicepresident - Conseller delegat

Raquel Cortizo Almeida

Raquel Cortizo Almeida

Vocal

Jorge Enrich Serra

Jorge Enrich Serra

Vocal

Federico Halpern Blasco

Federico Halpern Blasco

Vocal

Álvaro Juncadella de Palleja

Álvaro Juncadella de Pallejá

Vocal

Beatriz Molins Domingo

Beatriz Molins Domingo

Vocal

Francisco Javier Pérez Farguell

Francisco Javier Pérez Farguell

Vocal

María Assumpta Soler Serra

Maria Assumpta Soler Serra

Vocal

Joaquín Guallar Pérez

Joaquín Guallar Pérez

Secretari no conseller

Comitè d'Auditoria

Francisco Javier Pérez Farguell

Francisco Javier Pérez Farguell

President

Álvaro Juncadella de Palleja

Álvaro Juncadella de Pallejá

Vocal

Beatriz Molins Domingo

Beatriz Molins Domingo

Vocal

Joaquín Guallar Pérez

Joaquín Guallar Pérez

Actua com a secretari

Comissió de Nomenaments i Retribucions

Francisco Javier Pérez Farguell

Francisco Javier Pérez Farguell

President

Jorge Enrich Serra

Jorge Enrich Serra

Vocal

Beatriz Molins Domingo

Beatriz Molins Domingo

Vocal

Joaquín Guallar Pérez

Joaquín Guallar Pérez

Actua com a secretari