Bon govern

Ètica en (Grupo Catalana Occidente)

El Codi ètic defineix els principis i valors que inspiren el funcionament i l'actuació de GCO i estableix les pautes generals que han de regir obligatòriament tant la seva conducta com la de les companyies que el conformen, dels seus consellers, empleats, agents i col·laboradors, en el compliment de les seves funcions i en les seves relacions comercials i professionals, actuant d'acord amb les lleis i respectant els principis ètics.

Saber-ne més

Verificació del Compliment

En el desenvolupament dels principis recollits en el Codi ètic del Grup i el seu compromís amb la legalitat i l'ètica professional, el Grup Catalana Occident compta amb els corresponents marcs de govern corporatius en matèria de protecció de dades personals, de la seguretat de la informació, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

Saber-ne més

Defensa del client i Canal de denúncies

GCO està fermament compromès amb els valors que el caracteritzen. Per això, com a normativa de desenvolupament del codi ètic i part del seu model de prevenció de la responsabilitat penal de les persones jurídiques de GCO, posa a disposició dels interessats un canal de denúncies intern, confidencial i amb mesures de protecció al denunciant, per tal de prevenir i detectar conductes inapropiades, la vulneració del codi ètic i així contribuir a la lluita contra el frau i altres il·lícits penals.

Saber-ne més