Bon govern

Ètica al GCO

Codi ètic

El nostre Codi ètic estableix les pautes que han de presidir el comportament ètic dels consellers, empleats, mediadors i col·laboradors en el seu acompliment diari. Per això, totes les persones que treballen al GCO i a les companyies que el conformen tenen l'obligació de conèixer i complir el Codi ètic.

En aquest, posem de manifest el nostre profund respecte als drets humans. Això implica que, dins el nostre àmbit d'influència, actuem a favor de la seva defensa i vetllem perquè cap de les nostres companyies sigui responsable, per acció o per omissió, de qualsevol forma de vulneració d'aquests drets fonamentals.

Així mateix, a la Política de recursos humans, establim els compromisos que assumim amb els nostres empleats en matèria d'igualtat d'oportunitats i retributiva, formació i millora professional i condicions de treball.

Principis i valors del Codi ètic del GCO

Integritat i honestedat

Sostenibilitat

Respecte i salvaguarda dels drets humans

Imparcialitat

Compromís social

Respecte al medi ambient

Transparència i confidencialitat

Compliment de la legalitat i del sistema de govern corporatiu

Marca, imatge i reputació corporativa

Professionalitat