Estratègia i model de negoci

Propòsit estratègic

Ser líders protegint i acompanyant les persones i les empreses en totes les etapes de la seva vida, per assegurar-ne la tranquil·litat en el present i la confiança en el futur.

Creixement

Definició dels mercats als quals s'adreça GCO, desenvolupament dels productes i serveis adequats i establiment dels canals de distribució adequats per arribar al client.

Rendibilitat

Rendibilitat recurrent i sostinguda a través del rigor tecnicoactuarial, diversificació en les inversions i processos que permeten ràtios de costos ajustades i un servei de qualitat.

Solvència

Prioritzar la generació i el creixement continu dels recursos propis per tal de finançar l'expansió de GCO, garantir un compliment folgat dels compromisos assumits i vetllar per un retorn adequat als accionistes.