Compromís social

Contribucion a la societat

Fundació Occident

Fundació Occident

Per mitjà de Fundació Occident, impulsem el desenvolupament de projectes socials a Espanya.

Col·laborem tant en projectes propis com en col·laboració amb altres institucions, amb el propòsit ferm de generar un impacte positiu que reflecteixi el compromís del GCO amb la societat.

Les nostres iniciatives se centren en cinc àrees d'actuació: recerca, empresa i docència, acció social, esport i promoció de les arts.

Fundació Mémora

Fundació Mémora

Per mitjà de Fundació Mémora, proporcionem ajuda en el dol a les famílies i als professionals que fan front a la pèrdua d'una vida propera.

Els nostres projectes es basen en quatre eixos d'actuació fonamentals: acció social, sensibilització, recerca i formació.

Voluntariat corporatiu

Voluntariat corporatiu

Al GCO, creiem fermament en el poder transformador del voluntariat corporatiu per generar un impacte positiu, tant en les nostres comunitats com en el medi ambient. El nostre enfocament se centra a canalitzar les inquietuds solidàries dels nostres empleats cap a causes socials i mediambientals. Amb això, volem millorar la qualitat de vida de les persones i de les comunitats en què operem i fomentar una cultura de col·laboració i suport dins l'organització.

Entre les iniciatives que fem, hi ha el suport a persones amb discapacitat per promoure la seva integració social i laboral, la lluita contra el fracàs escolar i l'educació financera en edats primerenques, i la conscienciació i l'acció directa en la neteja i cura del nostre planeta.