Estratègia de sostenibilitat

Aliances internacionals

GCO està adherit als principis del Pacte Mundial i està compromès amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. És signatari d'UNEP-FI Principis per a la sostenibilitat en assegurances i UNPRI Principis per a la inversió responsable.

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

El negoci de les companyies de GCO i els projectes de la Fundació Jesús Serra impacten en els ODS de manera intrínseca per la mateixa naturalesa de les seves activitats essencials. Aquestes entitats estan impulsant noves iniciatives que es concreten en accions, programes i informació publicada sobre alguns d'aquests objectius.

Pacte Mundial

GCO manté la seva adhesió als deu principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides, això implica el compromís d'alinear les seves estratègies i operacions amb aquests principis universalment reconeguts, que s'agrupen en quatre àrees: drets humans, estàndards laborals, medi ambient i corrupció.

UNEP-FI Principis per a la sostenibilitat en assegurances

GCO s'ha adherit el 2020 als Principis per a la Sostenibilitat en Assegurances (PSI) elaborats per la Iniciativa Financera del Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient, que constitueixen un marc de referència per al sector en l'intent de fer front als riscos i oportunitats socials, ambientals i de governança. Més informació en l'Informe a l'PSI 2023.

UNPRI Principis per a la inversió responsable

Conscient que l'exercici de la seva responsabilitat empresarial pot contribuir a una economia global integral i estable que ajudi a protegir els actius del món, GCO és signatari dels Principis d'Inversió Responsable (PRI) acordats per l'ONU el 2005.