Estratègia de sostenibilitat

Aliances internacionals

A GCO, estem adherits als principis del Pacte Mundial i compromesos amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. A més, som signants dels Principis per a la Sostenibilitat en Assegurances (PSI) i els Principis per a la Inversió Responsable (PRI).

Objectius de Desenvolupament Sostenible

L'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) impliquen el compromís no només dels governs, sinó també de la societat civil i les empreses. Des de GCO contribuïm als ODS de Nacions Unides a través de la nostra activitat i la tasca desenvolupada des de la Fundació Occident.

Pacte Mundial

A través de la nostra adhesió als deu principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides, estem compromesos a alinear la nostra estratègia i les nostres operacions amb aquests principis universalment reconeguts, agrupats en quatre àrees: drets humans, estàndards laborals, medi ambient i corrupció.

Principis per a la sostenibilitat en assegurances

Des del 2020, estem adherits als Principis per a la Sostenibilitat en Assegurances (PSI) elaborats per la Iniciativa Financera del Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient, que constitueixen un marc de referència sectorial per fer front als riscos i les oportunitats socials, ambientals i de governança. Més informació a l'Informe PSI 2024.

Principis per a la inversió responsable

Conscients que l'exercici de la nostra responsabilitat empresarial pot contribuir a una economia global integral i estable que ajudi a protegir els actius del món, a GCO som signants dels Principis d'Inversió Responsable (PRI) acordats per l'ONU.