Principals magnituds financeres

Anàlisi del president

"El 2022 hem reforçat el nostre lideratge i ens hem mantingut fidels, més que mai, als nostres valors"

José M. Serra President

Jose María Serra Imatge presidente Grupo Catalana Occidente

Benvolguts accionistes, col·laboradors i clients,

Em complau compartir amb vostès l'informe anual corresponent a l'exercici 2022, un any en què hem consolidat la nostra posició de lideratge, tot mantenint-nos fidels als nostres valors i a la nostra estratègia.

L'exercici va començar amb el relleu ordenat a l'alta direcció del Grup. Ignacio Álvarez presentava la seva renúncia com a conseller delegat a finals de 2021, després de deu anys en el càrrec i havent complert els objectius que l'entitat s'havia plantejat durant aquest període. Així, l'1 de gener de 2022, Hugo Serra assumia el càrrec de conseller delegat amb l'encàrrec de reforçar el propòsit estratègic de Grup Catalana Occident.

L'estratègia de Grup Catalana Occident és continuista. Sempre hem dit que som més d'evolució que de revolució, i seguim una pràctica de gestió per la qual evitem els personalismes, basant-nos sempre en l'equip. Així doncs, el Grup ha viscut aquest relleu amb total naturalitat.

Després de l'excepcionalitat de 2020 i 2021, dos exercicis fortament condicionats per la pandèmia, 2022 s'ha perfilat com l'any de la recuperació de la crisi sanitària, econòmica i social causada per la COVID-19. No obstant això, ens trobem igualment amb un escenari complex, marcat per una forta incertesa, especialment en l'àmbit econòmic, per les conseqüències de la guerra a Ucraïna, l'augment dels costos energètics i la inflació, entre altres factors.

En aquest context, hem tancat l'exercici amb un resultat consolidat de 542,6 milions d'euros, un 15,9% més que l'any anterior. D'altra banda, el volum de negoci ha augmentat un 7,4% fins a assolir els 5.245,6 milions, com a resultat dels increments registrats en les dues branques d'activitat: el negoci tradicional i l'assegurança de crèdit. Així mateix, el resultat ordinari del negoci tradicional (les companyies Assegurances Catalana Occident, Plus Ultra Seguros, Seguros Bilbao i NorteHispana Seguros) ha avançat un 7,5%, fins als 262,6 milions d'euros. En el capítol de l'assegurança de crèdit (Atradius Crédito y Caución y Atradius Re), el resultat ordinari s'ha situat en 354,6 milions d'euros, un 46,7% més que el 2021. Per tant, estem molt satisfets amb l'evolució de l'exercici i en una posició immillorable per encarar els reptes que es presenten a curt, mitjà i llarg termini.

En aquest sentit, un dels principals reptes del 2022 ha estat la posada en marxa del nou Pla estratègic 2022-2024, que es desenvolupa al voltant de tres pilars estratègics: creixement, rendibilitat i solvència. Per contribuir a la rendibilitat, hem avançat, entre altres iniciatives, en el procés de simplicitat corporativa. En aquesta línia, a Grup Catalana Occident vam iniciar fa anys un procés d'integració de les plataformes operatives i de servei, fet que ens ha permès ser més eficients i obtenir un avantatge competitiu en la prestació dels serveis als nostres assegurats. El 2022 s'ha donat continuïtat a aquesta estratègia amb finalització de la integració de les nostres plataformes de productes. El 2023 seguirem avançant en aquest camí, mitjançant la unificació de les companyies de negoci tradicional (Assegurances Catalana Occident, Plus Ultra Seguros i Seguros Bilbao), per tal de ser una organització més simple i, per tant, més àgil i capaç d'adaptar-se ràpidament a les demandes del mercat.

En el marc de l'eix estratègic del creixement, sempre hem manifestat el nostre interès a seguir avançant en la nostra reeixida trajectòria de creixement inorgànic. Aquest objectiu ens manté permanentment atents a les oportunitats que puguin sorgir en el mercat, com ha estat el cas de l'adquisició del grup funerari Mémora, feta el 9 de febrer de 2023, líder a la península Ibèrica, anunciada el mes de juliol. Aquesta operació suposa l'adquisició d'un grup especialista i de reconegut prestigi en serveis fúnebres.

La solvència és el tercer i últim eix del nostre pla estratègic. Al tancament de l'exercici 2022, la ràtio estimada de Solvència II del Grup és del 240%, xifra que aferma la sòlida posició del grup assegurador, capaç de resistir situacions adverses.

La gestió de Grup Catalana Occident s'ha vist també avalada per les principals agències de ràting.  El mes de juliol, A.M. Best va confirmar la qualificació de fortalesa financera d'“A”(excel·lent) i la qualificació creditícia de l'emissor de “a+” (excel·lent), ambdues amb perspectiva estable, a les principals entitats operatives del Grup Catalana Occident en el negoci tradicional i també en l'assegurança de crèdit. D'altra banda, el mes d'octubre, Moody's va atorgar la qualificació d'A2 a les principals entitats operatives en l'assegurança de crèdit de Grup Catalana Occident, millorant la seva perspectiva d'estable a positiva.

Per altra banda, el 2022 hem seguit avançant en el camí de la digitalització i l'omnicanalitat. Estem convençuts que les noves tecnologies ens permeten millorar les solucions ofertes als nostres clients. Conscients dels avantatges i oportunitats que ofereix l'entorn digital, però sense oblidar en cap moment el paper fonamental que desenvolupen els mediadors en el nostre model de negoci, seguim acompanyant els agents en la digitalització de la seva activitat comercial.

La innovació forma part de l'ADN de Grup Catalana Occident des dels seus orígens. La voluntat de prosperar i innovar ha col·locat el Grup a l'avantguarda del sector assegurador, cercant sempre avançar-se a les tendències de la societat per donar així resposta a les necessitats dels assegurats. Avui, la innovació es materialitza en el programa d'intraemprenedoria Xplora, que impulsa la transformació cultural de l'organització.

També hem continuat implementant el nostre pla de sostenibilitat 2020-2023. Grup Catalana Occident està adherit als principis del Pacte Mundial i està compromès amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. A més, és signatari dels Principis per a la Sostenibilitat en Assegurances (PSI) i dels Principis per a la Inversió Responsable (PRI). El 2022, hem fet un pas més en la nostra estratègia de sostenibilitat i el Grup s'ha unit a l'Aliança d'Asseguradores per Zero Emissions Netes (Net-Zero Insurance Alliance). Finalment, el febrer de 2023 hem adaptat l'oferta de productes de fons d'inversió a la categoria Article 8 de l'SFDR, incorporant ara de manera explícita consideracions mediambientals i/o socials en la seva gestió.

La vocació de Grup Catalana Occident és crear un negoci sòlid i generar valor sostenible. El valor sostenible és el resultat d'enfocar la nostra activitat no només a l'obtenció de resultats sòlids, sinó a afavorir el benestar de les persones que conformen els nostres grups d'interès i del conjunt de la societat. En aquest sentit, la Fundació Jesús Serra, entitat a través de la qual es canalitza l'acció social de Grup Catalana Occident, ha participat en més de 60 projectes ajudant qui més ho necessita en els àmbits de la recerca, empresa i la docència, l'acció social, l'esport i la promoció de les arts.

No voldria acabar sense abans ressaltar i agrair la contribució als èxits del Grup, durant més de 30 anys, de Francisco Arregui, que va fer efectiva la seva jubilació l'1 de gener de 2023. Ha estat un dels directius clau de l'entitat amb una dedicació i lleialtat extraordinàries i una persona fonamental dins la trajectòria d'èxit del Grup en les últimes dècades.

Finalment, aprofito aquest espai per agrair l'esforç que han fet els nostres empleats i col·laboradors durant aquest any, el suport dels nostres accionistes i la confiança dipositada en nosaltres per part dels nostres clients. Junts hem aconseguit uns resultats excel·lents que, com deia a l'inici d'aquesta carta, ens situen en una bona posició per afrontar els desafiaments que planteja l'any vinent.      

José M. Serra