Principals magnituds financeres

Anàlisi del president

"El 2023 ha estat un any clau per a la història del GCO, ja que hem fet un pas més en el nostre procés de simplicitat corporativa"

José M. Serra President

Jose María Serra Imatge presidente Grupo Catalana Occidente

Estimats accionistes, col·laboradors i clients:

Com ja és habitual en aquestes dates, em complau compartir amb vostès l'informe anual corresponent a l'exercici 2023, un any clau per a la història del GCO, en què hem fet un pas més en el nostre procés de simplicitat corporativa, amb el propòsit de convertir-nos en una organització més àgil i capaç de donar resposta de manera efectiva a les noves demandes del mercat.

Sense cap dubte, la fita més important de l'any ha estat el naixement d'Occident, la nostra nova marca de negoci tradicional, que anunciem el febrer de 2023 i que ha començat a operar l'1 de gener de 2024. Occident neix amb el propòsit de comprendre i acompanyar les persones i les empreses durant totes les etapes de la seva vida, i ens posem al seu lloc per assegurar la seva tranquil·litat en el present i la seva confiança en el futur. En una primera fase, s'ha dut a terme la fusió societària d'Assegurances Catalana Occident, Plus Ultra Seguros i Seguros Bilbao i, a finals del 2024, es completarà amb la integració de NorteHispana Seguros. 

Amb la posada en marxa d'Occident, no només aconseguim guanyar en eficiència i capacitat per donar resposta als reptes que ens planteja la societat actual, sinó que suposa, al seu torn, un avantatge competitiu per al nostre Grup. En aquest sentit, cal destacar que, un cop finalitzat el procés de fusió de les quatre companyies, Occident donarà servei a més de 4,5 milions d'assegurats, a través de més de 14.000 mediadors, més de 1.400 oficines, i una xarxa de prop de 2.700 professionals (pèrits i reparadors, entre altres). En el marc de la fusió, hem emprès un pla de sortides voluntàries que afectarà el voltant del 20 % dels empleats de negoci tradicional, empleats a qui mostrem tot el nostre agraïment, perquè sens dubte han estat part de l'èxit del Grup durant tots aquests anys.

El 2023 ha estat un any fortament marcat per un context d'inflació elevada, tensions geopolítiques i, més concretament en l'àmbit de l'assegurança, per un augment dels costos sinistrals. De fet, la gestió de la inflació ha estat un dels reptes sectorials del 2023 que, des del GCO, hem gestionat a través de dues palanques: la tarifació i la contenció de la sinistralitat. Pel que fa a la primera, ajustem les primes a la realitat dels costos mitjans dels sinistres de manera gradual i vetllem per la relació a llarg termini amb els nostres assegurats. Respecte de la segona palanca, el cost mitjà sinistral, per part seva, el gestionem amb la nostra xarxa de reparadors i de tallers. Tot això, per tal de donar un servei excel·lent als nostres clients.

Durant l'any 2023, també s'han produït altres fites corporatives de gran rellevància. El febrer completem la compra de Mémora, cosa que ens ha convertit en el primer grup funerari de la península Ibèrica, amb l'augment de la nostra presència en el sector funerari nacional i l'entrada al mercat portuguès. D'altra banda, a l'abril vam anunciar que la marca corporativa Grup Catalana Occident es convertia en el seu acrònim GCO, per tal d'aconseguir que aquesta s'adeqüés millor a un entorn internacional.

Durant aquest any clau per al grup, al GCO hem registrat uns bons resultats, tant en el negoci tradicional com en l'assegurança de crèdit, i també en l'àmbit funerari. Aquests resultats són el producte de l'excel·lent tasca del Grup i la mostra que estem fermament preparats per afrontar els reptes que es presentin a curt, mitjà i llarg termini.

De fet, la gestió i solvència del GCO ha estat avalada per les principals agències de ràting. AM Best va mantenir la qualificació de fortalesa financera d'“A” (excel·lent) i la qualificació creditícia de l'emissor de “a+” (excel·lent), ambdues amb perspectiva estable, a les principals entitats operatives del GCO en el negoci tradicional i en l'assegurança de crèdit. Per part seva, Moody’s va millorar la qualificació de GCO en l'assegurança de crèdit a A1 amb perspectiva estable, i va consolidar així l'evolució positiva d'Atradius en termes de solvència i fortalesa financera.

En un altre ordre de les coses, durant l'any 2023, hem continuat apostant per la digitalització i l'omnicanalitat, sempre de la mà dels nostres mediadors, que constitueixen una peça fonamental en el nostre model de negoci. Per això, hem seguit apostant pel desenvolupament continu de la xarxa de mediació, a què destinem grans esforços en capacitació i acompanyament tecnològic. Al seu torn, hem avançat en l'estratègia d'omnicanalitat i hem permès que el client triï nous canals per relacionar-se amb la companyia.

En el desenvolupament de la nostra oferta, hem mantingut el nostre esforç a adaptar-nos contínuament a les noves demandes. En aquest sentit, hem ampliat l'oferta de serveis per a clients sènior i hem millorat la nostra proposta de valor als assegurats en rams clau com el de salut, en què hem inclòs noves cobertures, proves diagnòstiques i tècniques quirúrgiques. Així mateix, hem llançat nous serveis digitals d'assistència sanitària a la nostra plataforma i-client, com l'accés a informes mèdics i receptes electròniques.

Com a fita significativa en la nostra estratègia d'innovació i amb l'objectiu d'aportar creixement i rendibilitat al Grup, aquest any hem posat en marxa GCO Ventures, que neix per donar forma a noves idees de negoci i que ja ha llançat Adequa, la seva primera venture.

De la mateixa manera, i com a cada exercici, també el 2023 ens hem centrat en el desenvolupament d'accions per aportar valor mediambiental, social i econòmic. Per esmentar alguna d'aquestes qüestions, explicades amb més detall a la nostra Memòria de sostenibilitat, el mes de març ens sumem com a partner fundador a Nactiva, el primer creador de mercat de protecció i regeneració de capital natural, que pretén generar un impacte transformador en tota la regió mediterrània. Així mateix, també adaptem les nostres polítiques d'inversions i de pensions a la categoria article 8 del SFDR i incorporem de manera explícita consideracions mediambientals i/o socials en la seva gestió. Per part seva, la xarxa de tallers de reparació de vehicles que presta serveis al Grup s'ha convertit en la primera a rebre una certificació sostenible que garanteix el desenvolupament de la seva activitat seguint criteris d'atenció mediambiental.

També cal destacar que, com a grup assegurador compromès amb el benestar de la societat, hem desenvolupat, mitjançant la Fundació Jesús Serra, més de 60 projectes de recerca, docència, accions culturals, activitats esportives i iniciatives solidàries per tal de promoure la igualtat d'oportunitats. Així mateix, la Fundació Jesús Serra s'ha passat a denominar Fundació Occident, de manera que la tasca de la Fundació acompanyi, reforci i s'identifiqui amb la nostra nova marca.

Finalment, voldria agrair la tasca dels nostres empleats i col·laboradors, el suport dels nostres accionistes i la confiança que els nostres clients han dipositat en nosaltres durant l'any 2023. Gràcies a tots ells, hem obtingut resultats excel·lents i esperem seguir comptant amb cadascun de vostès per continuar evolucionant en aquest 2024.

José M. Serra