Javier Juncadella Salisachs

Javier Juncadella Salisachs
Javier Juncadella Salisachs

Biografia:

  • Nascut a Barcelona el 1947
  • Llicenciat en MBA per ESADE

Representant de GESTIÓN DE ACTIVOS Y VALORES, S.L.:

Societat de nacionalitat espanyola (anteriorment MUSCIA, SA), amb domicili a Barcelona, passeig de Gràcia, 37, 3r 1a i CIF núm. B-58441221, constituïda a Barcelona en data 1 de gener de 1988 davant del notari Bartolomé Masoliver Ródenas i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 35753, foli 105, full B-43313.

Altres càrrecs rellevants:

  • Representant del conseller de Gestión de Activos y Valores, S.L., en el Consell d'Administració de Seguros Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Reaseguros 
  • Representant del conseller de Gestión de Activos y Valores, S.L., en el Consell d'Administració d'Inoc, S.A.
  • Conseller de Grupo Compañía Española de Crédito y Caución, S.L.
  • Patró de la Fundació Jesús Serra
  • Conseller d'Esquilo, S.L.