José M. Juncadella Sala

José Mª Juncadella Sala
José Mª Juncadella Sala

Biografia:

  • Nascut a Barcelona el 1963
  • Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona

Representant de JUSAL, S.L.:

Societat de nacionalitat espanyola, amb domicili a Barcelona, passeig de Gràcia núm. 37, 3r 1a, i CIF núm. B-08704256, constituïda a Barcelona en data 29 de setembre de 1981 davant el notari Bartolomé Masoliver Ródenas i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 22340, foli 169, full 59.

Altres càrrecs rellevants:

  • Representant del conseller Jusal, S.L. en el Consell d'Administració de Seguros Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Reaseguros
  • Patró de la Fundació Jesús Serra
  • Soci fundador i conseller de B2AJM Holding, S.L.
  • Conseller delegat de les societats de gestió immobiliària: Vilanova Home, SL i Servicio de Alquileres, S.L.
  • President de l'ONG Associació Play and Train