Sala de premsa

Assegurances Catalana Occident bonificarà amb fins a un 3% els traspassos i les aportacions als seus plans de pensions

"Els clients de l'asseguradora es podran beneficiar d'una bonificació de fins a 4.000 euros."

Assegurances Catalana Occident cerca noves fórmules per rendibilitzar al màxim l'estalvi dels seus clients. D'aquesta manera, totes aquelles persones que facin un traspàs o una aportació als plans de pensions o al Pla de previsió assegurat que comercialitza la companyia podran obtenir com a bonificació fins a un 3% de la quantia aportada o traspassada.

Per beneficiar-se dels avantatges de la campanya, els traspassos i les aportacions s'han de fer abans del 31 de desembre del 2018 i han de ser d'un import igual o superior als 2.500 euros. Cal tenir en compte, però, que no comptaran els traspassos interns entre els plans del Grup Catalana Occident. Els productes que entren en aquesta promoció són en els següents: GCO Pensions mixt fix, GCO Pensions renda variable, GCO Pensions col·lectiu i Pla de previsió assegurat.

Per fer efectiva aquesta bonificació, Assegurances Catalana Occident ingressarà en el pla, cadascun dels pròxims quatre anys, el 0,75% de la quantia aportada o traspassada amb un màxim de 1.000 euros per client i any, sempre que en el moment del pagament es compleixin les condicions de la promoció, que es poden consultar a www.catalanaoccidente.com. L'ingrés s'efectuarà en forma d'aportació extraordinària feta pel partícip al seu pla de pensions o Pla de previsió assegurat.

Contacte premsa i mitjans

Jone Paredes

Jone Paredes

comunicacion@gco.com