Sala de premsa

Assegurances Catalana Occident centra l'estratègia comercial del 2019 a enfortir el creixement i millorar l'experiència del client

"L'asseguradora va celebrar les seves jornades comercials amb la presència de més de mil cinc-cents mediadors."

Assegurances Catalana Occident va reunir, durant els mesos de gener i febrer, tota la seva xarxa comercial en dotze jornades celebrades per tot el territori amb l'objectiu d'explicar als mediadors l'evolució de l'asseguradora el 2018 i, alhora, presentar l'estratègia comercial per a aquest exercici.

En les sessions, el director general d'Assegurances Catalana Occident, Juan Closa, va qualificar el 2018 com un any molt positiu per a l'activitat de la companyia i va destacar el creixement de totes les línies de negoci. Un creixement que, segons el seu parer, no s'ha de centrar només en la captació de clients, sinó que “també cal impulsar accions que ens permetin fidelitzar-los oferint sempre un servei de qualitat”.

De cara a aquest any, Closa va subratllar que Assegurances Catalana Occident continuarà impulsant l'activitat dels seus mediadors per créixer tant en nombre d'agents com en productivitat. A més, va explicar que la companyia seguirà desenvolupant iniciatives destinades a millorar l'experiència dels seus clients perquè els seus mediadors puguin prestar un servei diferencial. “Tot això ens permetrà destacar els avantatges competitius que aporta el nostre model de distribució basat en la mediació”, va assegurar.

Impulsar la plataforma e-client

El director general d'Assegurances Catalana Occident també va posar en relleu la importància de potenciar i facilitar aquella informació rellevant per al client a través del canal que aquest desitgi en cada moment. En aquest sentit, Closa va destacar l'evolució i la millora de la plataforma e-client, una eina que permet que els clients de l'asseguradora accedeixin a les seves assegurances i les gestionin en línia.

Entre les últimes novetats que s'han incorporat a aquesta plataforma, hi ha la possibilitat de declarar i consultar l'estat d'un sinistre d'automòbils, consultar els sinistres de llar i calcular la pensió o l'estalvi fiscal obtingut amb les aportacions.

Durant les jornades, els responsables màxims dels diferents rams també van avançar els nous productes i serveis que es llançaran durant el 2019 i que, igual que en els últims exercicis, posaran en relleu aspectes clau, com ara la prevenció o la protecció, oferint sempre als clients serveis de valor afegit. Alguns exemples recents han estat la revisió gratuïta per a vehicles i el assegurança de ciberriscos per a empreses.

Contacte premsa i mitjans

Jone Paredes

Jone Paredes

comunicacion@gco.com