Sala de premsa

Assegurances Catalana Occident ofereix fins a un 3% de regal pels traspassos als seus productes de previsió

"L'asseguradora ofereix fins a 4.000 euros als clients que compleixin les condicions de la campanya."

Assegurances Catalana Occident ha renovat la seva campanya d'estalvi amb la qual ofereix fins a un 3% de regal pels traspassos de, com a mínim, 2.500 euros als plans de pensions que comercialitza: GCO Pensions mixt fix, GCO Pensions renda variable, GCO Pensions col·lectiu i el seu Pla de previsió assegurat (PPA).

Els clients que compleixin totes les condicions de la campanya rebran anualment, en els pròxims quatre anys, el 0,50% de la quantitat traspassada, a la qual es podrà sumar un 0,25% addicional si el client incorpora en el pla una prima anual superior a 1.200 euros.

Entre els requisits d'aquesta campanya, que estarà vigent fins al 30 de juny, es troben tenir contractats amb Assegurances Catalana Occident el producte Compte client o, si no, tenir com a mínim dues pòlisses/plans de les següents tipologies: pòlissa de vida individual amb pagament de prima prevista; pla de pensions amb pagament d'aportació prevista; pòlissa de família-llar, o pòlissa de l'automòbil. Totes les condicions de la promoció es poden consultar a www.seguroscatalanaoccidente.com.

Contacte premsa i mitjans

Jone Paredes

Jone Paredes

comunicacion@gco.com