Sala de premsa

Assegurances Catalana Occident presenta la seva Assegurança de ciberriscos per a empreses

"La companyia ha dissenyat un nou producte perquè les petites i mitjanes empreses protegeixin la seva activitat davant el risc de ciberatacs i afrontin els impactes que aquests puguin generar en el seu negoci. "

Assegurances Catalana Occident ha llançat l'Assegurança de ciberriscos, destinada a cobrir els principals inconvenients que pateixen les pimes com a conseqüència dels atacs informàtics, entre els quals destaquen les pèrdues de dades, la paralització de l'activitat i la responsabilitat davant de tercers.

En concret, l'Assegurança de ciberriscos ofereix tres tipus de garanties: cobertura de les dades i dels costos derivats de la pèrdua d'aquestes, empara davant de possibles responsabilitats civils en què pugui incórrer l'empresa i cobertura de les pèrdues econòmiques derivades de la paralització de la seva activitat. Aquest producte és flexible, ja que permet que cada companyia pugui seleccionar i contractar altres cobertures que s'ajustin millor a les seves necessitats.

L'assegurança també incorpora un conjunt de serveis destinats a incrementar la prevenció amb diferents eines, com l'actualització dels equips informàtics i la configuració d'un sistema per poder-los restablir, la formació davant de possibles segrestos d'informació, el suport sobre aplicacions i navegadors, la geolocalització de telèfons intel·ligents, tauletes i portàtils o la configuració d'antivirus, tallafocs, anti-spyware i malware.

Un altre dels serveis que Assegurances Catalana Occident ofereix amb aquest producte és el Portal Ciberriscos, una plataforma web exclusiva amb què les empreses assegurades podran indicar les possibles incidències i rebre assistència professional. També tindran accés a una aplicació informàtica que els permet avaluar si compleixen la Llei de protecció de dades (LOPD) gràcies a la generació d'informes i a la realització d'avaluacions i controls.

Els ciberatacs són una amenaça creixent a Espanya. El 2016, l'Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE), dependent del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, va gestionar 115.000 incidents de seguretat informàtica davant els 50.000 de l'any anterior. 

Contacte premsa i mitjans

Jone Paredes

Jone Paredes

comunicacion@gco.com