Sala de premsa

NorteHispana Seguros vetlla per la imatge i la reputació dels seus clients a Internet amb un nou servei

"La companyia posa a disposició dels seus clients un informe personalitzat amb el qual analitza la seva identitat digital per conèixer la imatge que projecten en la xarxa."

NorteHispana Seguros ofereix als seus clients un nou servei en la seva Assegurança de Decessos NorteHispana Familiar que té com a objectiu vetllar per la reputació dels usuaris a Internet. A través d'un informe de presència en línia, la companyia proporciona una anàlisi de la identitat digital del client que determina la imatge que aquest té a la xarxa.

En l'informe s'analitzen diferents aspectes com la informació que circula sobre la persona a la xarxa, incloent-hi opinions i ressenyes a fòrums o blogs. En aquest sentit, es té en compte si hi ha publicades dades privades com el DNI, el domicili o el número de telèfon, així com imatges i vídeos.

També es revisen publicacions com butlletins oficials, taules de sancions, multes i sentències per detectar si s'està vulnerant la intimitat i privacitat del client. L'informe es completa amb una anàlisi detallada dels diferents perfils de l'usuari a les xarxes socials.

Una vegada recopilada tota la informació i extrets els resultats i les conclusions, el client podrà baixar el seu informe de presència en línia, en el qual, a més de poder visualitzar els diferents camps analitzats, disposarà de recomanacions i consells per millorar la seva imatge a Internet.

El director tècnic de NorteHispana Seguros, Joan Miquel Cervera, va indicar que amb aquesta nova garantia l'asseguradora vol posar a l'abast dels seus clients “una eina perquè coneguin la imatge que projecten a Internet i conscienciar-los de la importància de la seva reputació a la xarxa”.

L'informe de presència en línia és l'últim servei incorporat per NorteHispana Seguros a la garantia El meu llegat digital. En aquesta, tenen una importància especial els serveis adreçats a gestionar la presència digital del client després de la seva defunció, com són la publicació d'un últim post a les xarxes socials, fòrums o blogs; l'enviament de missatges pòstums personalitzats, o l'eliminació de comptes i perfils.

També inclou la conversió de perfils a compte commemoratiu; el disseny de la biografia amb tecnologia QR i NFC per col·locar-la a làpides, urnes o el llibre de condols o la transmissió de l'herència digital, que consisteix en el traspàs d'arxius i documents als beneficiaris designats.

NorteHispana Seguros aposta per oferir una proposta diferenciadora amb nous productes i serveis que busquen complementar l'assegurança de decessos perquè sigui més rellevant per als clients. D'aquesta manera, l'asseguradora vol consolidar el seu posicionament en el ram de decessos, on NorteHispana Seguros és una de les firmes de referència en comptar amb més d'un milió d'assegurats.

Contacte premsa i mitjans

Jone Paredes

Jone Paredes

comunicacion@gco.com