Sala de premsa

Passos a seguir per triar i contractar un pla de pensions

"Els plans de pensions estan destinats a fomentar l'estalvi a llarg termini i, per això, s'han concebut principalment com a productes que aporten un ingrés extra per a la jubilació. En aquest sentit, un dels avantatges és el seu atractiu fiscal, ja que permeten reduir la base imposable de la declaració de la renda a les persones que facin aportacions al pla."

Un altre dels seus aspectes positius és la flexibilitat, perquè el client planifica lliurement tant la quantitat com la periodicitat de les aportacions que hi fa. Així, una vegada aconseguit l'objectiu de la jubilació, podrà disposar d'uns ingressos extres que complementin la seva prestació pública.

Respecte al moment o edat idonis per contractar un pla de pensions, el subdirector general de Vida de Seguros Bilbao, José Manuel Morais, indica que “no hi ha una edat òptima per contractar un pla de pensions, però és un requisit necessari comptar amb una certa capacitat d'estalvi, que unida a l'atractiu fiscal de les aportacions que s'hi facin, ens permetrà rendibilitzar en major mesura el nostre estalvi”.

De cara a orientar les persones que en aquests moments s'estan plantejant contractar un pla de pensions, Seguros Bilbao fixa, a continuació, una sèrie de passos a seguir a l'hora d'analitzar aquesta opció:

1. El teu perfil inversor

En primer lloc, és fonamental identificar quin és el perfil inversor de la persona que vol contractar un pla de pensions. Aquí hi ha diverses qüestions que cal tenir en consideració, com ara l'edat, el volum d'ingressos i el perfil de risc que es vol assumir. Per exemple, a més edat, els riscos que s'assumiran han de ser més baixos.

2. Coneix l'oferta que hi ha

Un cop elaborat el perfil i l'estratègia inversora, és hora d'analitzar i comparar els productes que hi ha al mercat per trobar el que millor s'adapta a les necessitats de la persona. Aquí és important recórrer a professionals com els agents d'assegurances que, d'una banda, coneixen de primera mà les necessitats del client, i, de l'altra, tenen un coneixement exhaustiu i amb deteniment dels productes.

Entre els requisits que cal tenir en consideració destaquen l'aportació mínima inicial; la quantia a partir de la qual es poden fer aportacions addicionals; si hi ha comissions o si es pot rescatar i en quines condicions.
 
3. Analitza les rendibilitats

Després de la contractació del pla es recomana revisar-ne, de manera periòdica, el rendiment. A més, no es pot oblidar que, encara que es tracti d'un producte d'inversió destinat al llarg termini, aquest tipus de plans es poden traspassar d'una entitat a una altra sense pagar impostos per la rendibilitat obtinguda fins llavors.

En aquest sentit, Seguros Bilbao acaba de posar en marxa la seva campanya de plans de pensions en què bonifica fins a un 3% els traspassos. Una iniciativa amb què l'asseguradora cerca incentivar l'estalvi de cara a la jubilació i premiar els traspassos als seus productes de previsió.

Et recomanem altres articles del blog de Seguros Bilbao:

A quina edat contractar un pla de pensions?
Quines aportacions fer al meu pla de pensions?
Què són les EPSV i la seva diferència amb els plans de pensions

Contacte premsa i mitjans

Jone Paredes

Jone Paredes

+ 34 944 898 192

comunicacion@catalanaoccidente.com