Sala de premsa

Plus Ultra Seguros llança un unit linked que permet invertir fins a 7 fons diferents

"La companyia reforça la seva oferta de productes de vida-estalvi amb Multifons inversió Plus."

Plus Ultra Seguros ha llançat Multifons inversió Plus, una assegurança de vida-estalvi unit linked flexible que permet diversificar la inversió fins a 7 fons diferents. D'aquesta manera, els clients poden optimitzar la rendibilitat del seu capital a través del fons o combinació de fons que millor s'adapta al seu perfil de risc (curt, mitjà o llarg termini) considerant els diversos sectors i zones geogràfiques.

En concret, els 7 fons són:

• GCO Corto Plazo: inverteix en renda fixa tant nacional com internacional d'emissors públics i privats denominats en euros, amb una durada mitjana de la cartera inferior a 2 anys.
• GCO Renta Fija: inverteix en actius tant de renda fixa nacional com internacional d'emissors públics i privats denominats en euros, amb una durada mitjana de la cartera superior a 2 anys.
• GCO Mixto: dissenyat per a inversors amb un perfil de risc moderat i que, per tant, volen destinar una petita part de la seva inversió a renda variable espanyola. Inverteix majoritàriament en renda fixa i fins a un 30% en renda variable nacional.
• GCO Global 50: fons mixt que combina actius de renda fixa i fins a un 50% en renda variable nacional i internacional.
• GCO Acciones: dirigit a inversors que vulguin apostar per borsa espanyola, en què s'inverteix la totalitat de la cartera prenent com a referència els valors de més capitalització. 
• GCO EuroBolsa: dissenyat per als que volen invertir en valors d'alta capitalització dels principals països de la zona euro.
• GCO Internacional: inverteix en títols de renda variable nacional i internacional i incorpora valors d'alta capitalització, principalment d'Europa i els EUA.

Per al subdirector general de Vida de Plus Ultra Seguros Juan Jesús Domínguez, el nou unit linked combina els beneficis de l'assegurança de vida amb la rendibilitat dels fons d'inversió. “Amb el llançament del nou Multifons inversió Plus tenim un producte amb un clar valor afegit, perquè oferim al client fins a 7 alternatives d'inversió entre les quals distribuir els seus diners”, va destacar Domínguez.

A més, amb Multifons inversió Plus el client pot escollir el sistema d'aportacions que millor s'adapta a les seves necessitats (pagament únic o rebuts periòdics), així com fer-hi aportacions extraordinàries en qualsevol moment. Es pot contractar des de 90 euros al mes (prima periòdica mínima de 1.080 euros l'any) o amb una prima única de 6.000 euros. L'import mínim de les aportacions suplementàries és de 500 euros. Aquest unit linked no té venciment, cosa per la qual es pot rescatar totalment o parcialment sense penalitzacions un cop transcorregut un any des de la data de contractació. També inclou un capital garantit en cas de defunció de l'assegurat.

Contacte premsa i mitjans

Jone Paredes

Jone Paredes

comunicacion@gco.com