Sala de premsa

Plus Ultra Seguros renova Llar Plus amb més garanties per adaptar-se a cada client

"La cobertura en cas de desembús encara que no s'hagin produït danys per aigua, així com en cas de ruïna total de l'edifici per obres de tercers, són algunes de les millores que s'hi han inclòs. Llar Plus també ofereix els millors serveis assistencials i una àmplia gamma de cobertures, que el client pot seleccionar en funció de les seves necessitats."

Plus Ultra Seguros ha incorporat a Llar Plus noves garanties, que incrementen la flexibilitat d'aquest producte per adaptar-se a les característiques de cada habitatge, ja que està disponible en quatre modalitats de contractació: habitatge habitual, segona residència, en règim de lloguer i buit o desocupat.

Entre les noves garanties hi ha la protecció de l'habitatge en casos de ruïna total de l'edifici per obres de tercers i el servei de desembussos de canonades sense danys per aigua. A més, les principals novetats que incorpora aquest producte estan destinades a reforçar la protecció dels habitatges en els danys produïts per aigua. Així, la cobertura per filtracions d'aigua de pluja, pedra o neu s'amplia a les façanes (abans cobria només teulades i cobertes) i inclou les despeses de localització i reparació de canonades subterrànies (llevat de reg i piscines).  També es reforça la garantia de deteriorament del jardí, incloent-hi les despeses de tala i retirada d'arbres

A més, Llar Plus ha millorat les garanties dins la modalitat d'habitatges en règim de lloguer. Per exemple, a les cobertures de danys per aigua s'hi han incorporat l'excés de consum d'aigua, les filtracions per juntes de sanitaris i la reparació de canonades sense danys per aigua.; A les cobertures per robatori s'hi incorporen el mobiliari de jardí, les plaques solars i les antenes. En la cobertura de trencaments hi ha disponibles les plaques solars. A més, aquesta modalitat ofereix el servei de bricolatge de la llar, molt demanat avui dia pels clients, així com la possibilitat d'augmentar fins a 600.000 euros la cobertura per responsabilitat civil.

Ofertes diferenciades

Llar Plus inclou quatre ofertes diferenciades de contractació:

• Llar Plus Essencial, oferta de protecció bàsica.
• Llar Plus Òptima, oferta de protecció mitjana-alta.
• Llar Plus Elit, oferta de protecció prèmium.
• Llar Plus Personalitzable, oferta que permet triar les opcions que millor s'adapten a les necessitats de cada client.

Juntament amb aquestes novetats, el nou producte de llar disposa de garanties diferencials, com ara el trencament de la pantalla del mòbil o el servei de reparació d'electrodomèstics.

A més, per facilitar la contractació i la gestió al mediador, Llar Plus incorpora un sistema de tarifació més àgil, fet que permet que el mediador ofereixi als seus clients una resposta més ràpida.

Contacte premsa i mitjans

Jone Paredes

Jone Paredes

+ 34 944 898 192

comunicacion@catalanaoccidente.com