Sala de premsa

Seguros Bilbao llança la seva campanya de plans de pensions amb bonificacions de fins al 3%

"L'asseguradora beneficiarà els traspassos als plans GCO Pensiones mixto fijo, GCO Pensiones renta variable i al Plan de previsión asegurado (PPA)."

Seguros Bilbao premia la fidelitat dels clients que estalvien amb vista a la seva jubilació. L'asseguradora ha llançat la seva campanya de plans de pensions amb la qual ofereix fins a un 3% de bonificació pels traspassos als seus productes de previsió. 

Per poder gaudir d'aquesta rendibilitat, l'import dels traspassos ha de ser d'igual o superior als 2.500 euros i aquests traspassos s'han de fer als plans següents: GCO Pensiones mixto fijo, GCO Pensiones renta variable i el Plan de previsión asegurado (PPA).  

Així, doncs, els clients rebran en els pròxims quatre anys el 0,50% de la quantitat traspassada, a la qual es podria arribar a sumar un 0,25% addicional si el partícip incorpora una prima anual superior a 1.200 euros al pla. A més a més, per poder gaudir de la bonificació del 3%, el client ha de tenir dues pòlisses addicionals de prima mitjana neta anual superior a 100 euros. En el cas dels fons d'inversió com a pòlissa addicional, el fons ha de tenir com a mínim un import de 1.000 euros. 

Els plans de pensions són un producte d'inversió i d'estalvi per a la jubilació que té determinats avantatges fiscals durant els anys en què es fan les aportacions. En aquest sentit, les aportacions fetes a un pla de pensions redueixen la base imposable de la declaració de la renda, la qual cosa suposa un alleujament fiscal durant la vida laboral. La nova campanya de previsió de Seguros Bilbao estarà vigent fins al pròxim 30 de juny. Totes les condicions d'aquesta promoció estan disponibles a www.segurosbilbao.com 

 

Contacte premsa i mitjans

Jone Paredes

Jone Paredes

comunicacion@gco.com