Sala de premsa

Seguros Bilbao ofereix fins a un 3% de bonificació pels traspassos als seus productes

"A més, l'asseguradora ha incorporat en la seva oferta dos plans de pensions nous, cosa que li permet ampliar el catàleg de productes destinats a la jubilació."

Seguros Bilbao renova la seva campanya de previsió oferint fins a un 3% extra als partícips i socis que facin traspassos als seus plans de pensions, plans de previsió assegurats o plans de previsió de la seva EPSV.  Els clients que vulguin gaudir dels avantatges d'aquesta campanya tenen fins a finals d'any per fer els traspassos, que han de ser d'un import igual o superior als 2.500 euros.  

Aquesta campanya de previsió té com a objectiu premiar la fidelitat dels clients que estalvien pensant en la seva jubilació. Per aquest motiu, els clients rebran els quatre anys vinents el 0,50% de la quantitat traspassada i, a més, hi podran sumar un 0,25% addicional si el partícip incorpora en el pla una prima anual superior als 1.200 euros.  

Per beneficiar-se d'aquestes bonificacions, els traspassos s'hauran de fer als seus plans de pensions i de previsió de renda fixa mixta i renda variable, així com al pla de previsió assegurat. Totes les condicions d'aquest producte, així com les de la resta de l'oferta d'estalvi de la companyia, estan disponibles a www.segurosbilbao.com

Incorpora dos plans nous 

A més de la posada en marxa d'aquesta campanya, Seguros Bilbao ha incorporat a la seva cartera dos plans de pensions nous: GCO Pensiones Renta Variable i GCO Pensiones Renta Fija.

En aquest sentit, el nou GCO Pensiones Renta Variable té com a característica principal que el 75% del seu patrimoni s'inverteix en renda variable i està dissenyat per a clients amb poca aversió al risc i amb un horitzó d'estalvi a llarg termini. 

Per la seva banda, GCO Pensiones Renta Fija inverteix en renda fixa a curt termini amb un perfil de risc molt baix. A més, és un producte destinat a clients que, ja a prop de la seva jubilació, volen reduir el seu risc al mínim o prefereixen diversificar part del seu estalvi. 

Contacte premsa i mitjans

Jone Paredes

Jone Paredes

comunicacion@gco.com