Responsabilitat corporativa

Responsabilitat corporativa Grup Catalana Occident

El Grup integra en la seva estratègia de negoci accions de responsabilitat corporativa centrades en una gestió transparent i responsable

Per GCO, la responsabilitat corporativa és el compromís voluntari d'integrar en la seva estratègia una gestió responsable en els aspectes econòmics, socials i de medi ambient, fomentar un comportament ètic amb els seus grups d'interès, aplicar amb rigor els principis de bon govern i contribuir al benestar de la societat a través de la creació de valor social sostenible.

El valor social és el resultat de centrar la seva activitat no només en l'obtenció d'uns bons resultats financers, sinó també a afavorir el benestar dels grups d'interès que en formen part i als quals donen resposta les entitats de GCO. Aquest valor es converteix en sostenible quan s'integra no només en el curt sinó també en el mitjà i llarg termini.

Les empreses de GCO contribueixen a la millora social i econòmica de les zones on opera a través del desenvolupament del negoci. La naturalesa mateixa de l'assegurança inclou de manera implícita el concepte de responsabilitat social perquè consisteix a acompanyar els seus clients en tots els moments de la vida professional i personal, i anticipar-se als riscos per protegir-los.

Canvi climàtic

Contribució a la societat i les comunitats locals

Ètica i conducta empresarial

Salut i benestar de l'empleat

Qualitat del servei i satisfacció del client

Privacitat de les dades

Gestió del talent, desenvolupament i formació professional

Gestió responsable de productes i serveis

Ciberseguretat

Diversitat, igualtat i inclusió

Inversió sostenible

Govern responsable

Condicions laborals

Gestió de la relació amb proveïdors i col·laboradors

Dimensió social i mediambiental del Grup Catalana Occident

Dimensió social i mediambiental

Els assumptes materials de GCO són els temes econòmics, ambientals i socials que es consideren significatius per a la seva sostenibilitat. Aquests assumptes influeixen en la presa de decisions dels grups d'interès i constitueixen la base sobre la qual s'ha definit el Pla de Responsabilitat Corporativa, les iniciatives del qual s'agrupen en tres eixos fonamentals: confiança, excel·lència en el servei i impacte positiu.

Fundació Occident Banner
Fundació Occident

La Fundació Occident té com a finalitat donar suport a iniciatives en els àmbits de la investigació, l'empresa i la docència, l'acció social, l'esport i la promoció de les arts.