Investigació

Investigació Fundació Jesús Serra

Compromesos amb la ciència

Jesús Serra tenia el ferm compromís de donar suport al progrés de la ciència, conscient que tots els avenços que hi ha hagut en la història de la humanitat provenen de noves investigacions i nous descobriments.

La Fundació Jesús Serra reconeix, mitjançant els Premis a la Investigació, l'excel·lència i el nivell desenvolupat per joves investigadors espanyols, o residents a Espanya, en els camps de la nutrició i l'alimentació i la incidència que tenen en la salut.

Col·labora amb centres d'investigació de reconegut prestigi com el Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques (CNIO), el Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars o l'Institut d'Astrofísica de les Canàries (IAC) mitjançant les beques d'Investigador Visitant Fundació Jesús Serra.

Acosta la ciència i la tecnologia als ciutadans mitjançant una visió artística i estètica amb el concurs Fotciencia promogut pel Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).