Fundació Jesús Serra

Fundació Jesús Serra

La Fundació Jesús Serra canalitza l'acció social de GCO

Constituïda el 1998, les seves activitats segueixen fidelment els valors humanistes del fundador, Jesús Serra Santamans, ferm defensor, des de l'àmbit privat, de l'esperit i els valors humanitaris en benefici de la comunitat. Seguint el camí marcat pel seu impulsor, aquesta fundació fomenta anualment multitud de projectes d'investigació, docència, accions culturals, activitats esportives i iniciatives solidàries, tant pròpies com en col·laboració amb altres institucions, per tal d'impulsar la tasca i el compromís de GCO amb la societat. El paper de la fundació resulta essencial en la construcció d'una cultura comuna per a les companyies que componen GCO, ja que facilita la trobada i la participació de tots els empleats i les seves famílies en diferents programes i esdeveniments.

Fundació

Els projectes de la fundació

Investigació fundació projectes

Investigació

Sota la premissa que sense investigació no hi ha progrés, aquesta fundació promou els Premis a la Investigació en nutrició i alimentació, i dona suport a l'excel·lència en centres d'investigació espanyols de referència per promoure la investigació en malalties cardiovasculars i oncològiques.

Investigació fundació. Projectes

Empresa i docència

La fundació fomenta l'educació donant suport a estudiants, nacionals i internacionals, amb talent, aptitud i gran actitud però amb recursos econòmics escassos.

Al seu torn, promou la integració sociolaboral de persones amb discapacitat mitjançant projectes per a emprenedors amb discapacitat en risc d'exclusió laboral.

Acció social fundació. Projectes

Acció social

La fundació té un ferm compromís amb les persones i els col·lectius menys afavorits de la societat. Es tracta de l'element vertebrador de tots els projectes en què està immersa.

Impulsa projectes socials per a la infància, immigrants, malalts crònics, d'integració de persones amb discapacitat, de formació als països d'origen i sanitaris a la recerca del benefici de la comunitat.

Esport fundació. Projectes

Esport

La fundació pretén mantenir viu el llegat de Jesús Serra Santamans. Tant l'esquí com el tennis eren dues de les seves passions i, mitjançant diversos programes i competicions esportives, de formació i inclusives, es vol unir el doble objectiu de promoure la pràctica esportiva i no perdre l'essència dels seus valors humanistes.

Promoció de les arts Fundació Jesús Serra

Promoció de les arts

Jesús Serra va destacar sempre per la seva passió per la poesia i la música, la fundació promou la creació poètica a totes les edats amb el Concurs de Poesia Fundació Jesús Serra. Al seu torn, promou la divulgació i la pràctica universal de la música a través de la participació ciutadana. També dona suport a joves talents en l'àmbit del piano mitjançant diversos projectes.