Coneix les qualificacions que han atorgat les agències d'avaluació de crèdit AM Best i Moody's a les principals entitats operatives en negoci tradicional i assegurança de crèdit de GCO.

Negoci tradicional

EntitatA.M.BEST (FSR)A.M.BEST (ICR)Descarregables
Seguros Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Reaseguros‘A’ estable (FSR)‘a+’ estable (ICR) 2023 AM Best GCO TradicionalPDF | 161 KB
Plus Ultra Seguros Generales y Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros‘A’ estable (FSR)‘a+’ estable (ICR) 2023 AM Best GCO TradicionalPDF | 161 KB
Bilbao, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros, S.A.‘A’ estable (FSR)‘a+’ estable (ICR) 2023 AM Best GCO TradicionalPDF | 161 KB

Negoci de l'assegurança de crèdit

EntitatA.M.BEST (FSR)A.M.BEST (ICR)Moody's (IFS)Descarregables
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros‘A’ estable (FSR)‘a+’ estable (ICR)‘A1’ estable (IFS) 2023 AM Best GCO CréditoPDF | 1.329 KB 2023 Moody’s GCO CréditoPDF | 63,6 kb
Atradius Reinsurance DAC‘A’ estable (FSR)‘a+’ estable (ICR)‘A1’ estable (IFS) 2023 AM Best GCO CréditoPDF | 1.329 KB 2023 Moody’s GCO CréditoPDF | 63,6 kb
Atradius Trade Credit Insurance, Inc.‘A’ estable (FSR)‘a+’ estable (ICR)‘A1’ estable (IFS) 2023 AM Best GCO CréditoPDF | 1.329 KB 2023 Moody’s GCO CréditoPDF | 63,6 kb
Atradius Seguros de Crédito, S.A.‘A’ estable (FSR)‘a+’ estable (ICR)- 2023 AM Best GCO CréditoPDF | 1.329 KB