Negoci tradicional

EntitatA.M.BEST (FSR)A.M.BEST (ICR)Descarregables
Assegurances Catalana Occidente, S.A. d’Assegurances i Reassegurances‘A’ estable (FSR)‘a’ estable (ICR) 2017 AM Best GCO TradicionalPDF | 225 KB
Seguros Bilbao, Companyia Anònima d’Assegurances i Reassegurances‘A’ estable (FSR)‘a’ estable (ICR) 2017 AM Best GCO TradicionalPDF | 225 KB
Plus Ultra Seguros Generals i Vida, S.A. d’Assegurances i Reassegurances‘A’ estable (FSR)‘a’ estable (ICR) 2017 AM Best GCO TradicionalPDF | 225 KB

Negoci d'Assegurança de Crèdit

EntitatA.M.BEST (FSR)A.M.BEST (ICR)Moody's (IFS)Descarregables
Atradius Crédito y Caución S.A. d’Assegurances i Reassegurances‘A’ estable (FSR)‘a’ estable (ICR)‘A3’ estable (IFS) 2017 AM Best GCO CrèditPDF | 39 KB 2017 Moody's GCO CrèditPDF | 109 KB
Atradius Reinsurance DAC‘A’ estable (FSR)‘a’ estable (ICR)‘A3’ estable (IFS) 2017 AM Best GCO CrèditPDF | 39 KB 2017 Moody's GCO CrèditPDF | 109 KB
Atradius Trade Credit Insurance, Inc.‘A’ estable (FSR)‘a’ estable (ICR)‘A3’ estable (IFS) 2017 AM Best GCO CrèditPDF | 39 KB 2017 Moody's GCO CrèditPDF | 109 KB
Atradius Seguros de Crédito, S.A.‘A’ estable (FSR)‘a’ estable (ICR)- 2017 AM Best GCO CrèditPDF | 39 KB