Coneix les qualificacions que han atorgat les agències d'avaluació de crèdit AM Best i Moody's a les principals entitats operatives en negoci tradicional i assegurança de crèdit del Grup Catalana Occident.

Negoci tradicional

EntitatA.M.BEST (FSR)A.M.BEST (ICR)Descarregables
Seguros Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Reaseguros‘A’ estable (FSR)‘a+’ estable (ICR) 2021 AM Best GCO TradicionalPDF | 255 KB
Plus Ultra Seguros Generales y Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros‘A’ estable (FSR)‘a+’ estable (ICR) 2021 AM Best GCO TradicionalPDF | 255 KB
Bilbao, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros, S.A.‘A’ estable (FSR)‘a+’ estable (ICR) 2021 AM Best GCO TradicionalPDF | 255 KB

Negoci de l'assegurança de crèdit

EntitatA.M.BEST (FSR)A.M.BEST (ICR)Moody's (IFS)Descarregables
Atradius Crédito y Caución S.A. d’Assegurances i Reassegurances‘A’ estable (FSR)‘a+’ estable (ICR)‘A2’ estable (IFS) 2021 AM Best GCO CrèditPDF | 256 KB 2021 Moody’s GCO Crédito Rating Action (Febrero)PDF | 100 KB
Atradius Reinsurance DAC‘A’ estable (FSR)‘a+’ estable (ICR)‘A2’ estable (IFS) 2021 AM Best GCO CrèditPDF | 256 KB 2021 Moody’s GCO Crédito Rating Action (Febrero)PDF | 100 KB
Atradius Trade Credit Insurance, Inc.‘A’ estable (FSR)‘a+’ estable (ICR)‘A2’ estable (IFS) 2021 AM Best GCO CrèditPDF | 256 KB 2021 Moody’s GCO Crédito Rating Action (Febrero)PDF | 100 KB
Atradius Seguros de Crédito, S.A.‘A’ estable (FSR)‘a+’ estable (ICR)- 2021 AM Best GCO CrèditPDF | 256 KB