Coneix les qualificacions que han atorgat les agències d'avaluació de crèdit AM Best i Moody's a les principals entitats operatives en negoci tradicional i assegurança de crèdit del Grup Catalana Occident.

EntitatA.M.BEST (FSR)A.M.BEST (ICR)Descarregables
Assegurances Catalana Occidente, S.A. d’Assegurances i Reassegurances‘A’ estable (FSR)‘a+’ estable (ICR) 2019 AM Best GCO TradicionalPDF | 309 KB
Seguros Bilbao, Companyia Anònima d’Assegurances i Reassegurances‘A’ estable (FSR)‘a+’ estable (ICR) 2019 AM Best GCO TradicionalPDF | 309 KB
Plus Ultra Seguros Generals i Vida, S.A. d’Assegurances i Reassegurances‘A’ estable (FSR)‘a+’ estable (ICR) 2019 AM Best GCO TradicionalPDF | 309 KB

Negoci de l'assegurança de crèdit

EntitatA.M.BEST (FSR)A.M.BEST (ICR)Moody's (IFS)Descarregables
Atradius Crédito y Caución S.A. d’Assegurances i Reassegurances‘A’ estable (FSR)‘a+’ estable (ICR)‘A2’ estable (IFS) 2019 AM Best GCO CrèditPDF | 309 KB 2019 Moody's GCO CrèditPDF | 1.22 MB
Atradius Reinsurance DAC‘A’ estable (FSR)‘a+’ estable (ICR)‘A2’ estable (IFS) 2019 AM Best GCO CrèditPDF | 309 KB 2019 Moody's GCO CrèditPDF | 1.22 MB
Atradius Trade Credit Insurance, Inc.‘A’ estable (FSR)‘a+’ estable (ICR)‘A2’ estable (IFS) 2019 AM Best GCO CrèditPDF | 309 KB 2019 Moody's GCO CrèditPDF | 1.22 MB
Atradius Seguros de Crédito, S.A.‘A’ estable (FSR)‘a+’ estable (ICR)- 2019 AM Best GCO CrèditPDF | 309 KB