Negoci tradicional

EntitatA.M.BEST (FSR)A.M.BEST (ICR)Descarregables
Assegurances Catalana Occidente, S.A. d’Assegurances i Reassegurances‘A’ estable (FSR)‘a’ estable (ICR) 2016 AM Best SCO SBPDF | 303 KB
Seguros Bilbao, Companyia Anònima d’Assegurances i Reassegurances‘A’ estable (FSR)‘a’ estable (ICR) 2016 AM Best SCO SBPDF | 303 KB
Plus Ultra Seguros Generals i Vida, S.A. d’Assegurances i Reassegurances‘A’ estable (FSR)‘a’ estable (ICR) 2016 AM Best PUPDF | 178 KB

Negoci d'Assegurança de Crèdit

EntitatA.M.BEST (FSR)A.M.BEST (ICR)Moody's (IFS)Descarregables
Atradius Credit Insurance N.V.‘A’ estable (FSR)‘a’ estable (ICR)‘A3’ estable (IFS) 2016 AM Best GCO CrèditPDF | 174 KB 2016 Moody's GCO CrèditPDF | 113 KB
Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución S.A.U.‘A’ estable (FSR)‘a’ estable (ICR)‘A3’ estable (IFS) 2016 AM Best GCO CrèditPDF | 174 KB 2016 Moody's GCO CrèditPDF | 113 KB
Atradius Reinsurance Limited‘A’ estable (FSR)‘a’ estable (ICR)‘A3’ estable (IFS) 2016 AM Best GCO CrèditPDF | 174 KB 2016 Moody's GCO CrèditPDF | 113 KB
Atradius Trade Credit Insurance, Inc‘A’ estable (FSR)‘a’ estable (ICR)- 2016 AM Best GCO CrèditPDF | 174 KB
Atradius Seguros de Crédito, S.A.‘A’ estable (FSR)‘a’ estable (ICR)- 2016 AM Best GCO CrèditPDF | 174 KB