Negoci tradicional

EntitatA.M.BEST (FSR)A.M.BEST (ICR)Descarregables
Assegurances Catalana Occidente, S.A. d’Assegurances i Reassegurances‘A’ estable (FSR)‘a+’ estable (ICR) 2018 AM Best GCO TradicionalPDF | 308 KB
Seguros Bilbao, Companyia Anònima d’Assegurances i Reassegurances‘A’ estable (FSR)‘a+’ estable (ICR) 2018 AM Best GCO TradicionalPDF | 308 KB
Plus Ultra Seguros Generals i Vida, S.A. d’Assegurances i Reassegurances‘A’ estable (FSR)‘a+’ estable (ICR) 2018 AM Best GCO TradicionalPDF | 308 KB

Negoci d'Assegurança de Crèdit

EntitatA.M.BEST (FSR)A.M.BEST (ICR)Moody's (IFS)Descarregables
Atradius Crédito y Caución S.A. d’Assegurances i Reassegurances‘A’ estable (FSR)‘a+’ estable (ICR)‘A2’ estable (IFS) 2018 AM Best GCO CrèditPDF | 176 KB 2018 Moody's GCO CrèditPDF | 110 KB
Atradius Reinsurance DAC‘A’ estable (FSR)‘a+’ estable (ICR)‘A2’ estable (IFS) 2018 AM Best GCO CrèditPDF | 176 KB 2018 Moody's GCO CrèditPDF | 110 KB
Atradius Trade Credit Insurance, Inc.‘A’ estable (FSR)‘a+’ estable (ICR)‘A2’ estable (IFS) 2018 AM Best GCO CrèditPDF | 176 KB 2018 Moody's GCO CrèditPDF | 110 KB
Atradius Seguros de Crédito, S.A.‘A’ estable (FSR)‘a+’ estable (ICR)- 2018 AM Best GCO CrèditPDF | 176 KB